Dětská hřiště

hriste_tn.jpg, 14 kB

Dětské hřiště je vymezené prostranství v určitém areálu (často sídliště), kde se mohou děti volně pohybovat a využívat všech statických nemovitých objektů (prolézačky, pískoviště…apod.) k vyhovění svých momentálních nálad a nápadů realizovatelných v rámci možností a určení hřiště. Svobodný pohyb po prostranství a možnost využívání veškerého vybavení a součástí hřiště je samozřejmostí. Hřiště bývá vymezeno drátěným, či dřevěným plotem.

Dětská hřiště se vyrábějí ze všech možných materiálů, ať se jedná o různé dřeviny(smrk, akát), nebo kovy, plasty, využívá se dokonce i různý odpad např. sjeté pneumatiky.